KGL_new
Puls Branży

Nowa marka na rynku recyklingu

Jedna wizja – jeden cel – jedna firma. Przyszłością jest recykling tworzyw sztucznych, zgadzają się właściciele Grupy EREMA i Lindner Holding. Wspólnie założona spółka holdingowa BLUEONE Solutions ma na celu wykorzystanie wiedzy obu firm i wspólną realizację projektów badawczych w celu stworzenia standardów branżowych w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych.

Od odpadów po recyklingowany granulat - potencjalne nowe surowce przechodzą przez kilka różnych procesów recyklingu. Obejmują one sortowanie, rozdrabnianie, mycie i suszenie po wytłaczanie, w tym filtrację, mieszanie i optymalizację zapachów. Wyzwanie dla przemysłu polega właśnie na dopracowaniu tych poszczególnych etapów recyklingu – w szczególności wtedy, gdy ma zostać osiągnięta efektywność energetyczna i wysoka jakość recyklatu. Punktem wyjścia jest założenie BLUEONE Solutions, spółki będącej w 50:50 własnością Grupy EREMA i Lindner Holding, do której wniesione zostały udziały Lindner Washtech. 

Know-how i doświadczenie Lindner Washtech zostaną połączone z wiedzą producenta ekstruderów EREMA. Ich celem jest znaczne zwiększenie wartości dodanej oraz wyznaczanie standardów branżowych poprzez dostosowanie i optymalizację procesów oraz prowadzenie wspólnych projektów badawczych. Doświadczenie obu firm mówi samo za siebie: Grupa EREMA działa w branży recyklingu tworzyw sztucznych od 40 lat i jest uważana za lidera na rynku wytłaczania. Lindner, od 75 lat producent wysokiej jakości rozdrabniaczy i urządzeń do recyklingu dla branży gospodarki odpadami, w ciągu ostatnich 10 lat ugruntował swoją pozycję na całym świecie dzięki marce Lindner Washtech jako specjalista w zakresie urządzeń do mycia. Wspólne projekty badawcze, takie jak obiekty pilotażowe w LIT Factory na Uniwersytecie Johannesa Keplera (JKU) Linz, umożliwiły przed laty firmom nawiązanie bliskiej wymiany technicznej. 

Wspólna wizja

Od dłuższego czasu obie firmy łączy wspólna wizja profesjonalnego napędzania recyklingu tworzyw sztucznych. Stale rosnące wyzwania na rynku recyklingu tworzyw sztucznych ostatecznie doprowadziły do ​​powstania firmy BLUEONE Solutions: „Jako liderzy branży jakiś czas temu dostrzegliśmy potrzebę optymalizacji procesów. Tylko wtedy, gdy strumienie odpadów są optymalnie wykorzystywane, można udostępnić wymagane ilości regranulatu i tylko wtedy, gdy procesy między poszczególnymi etapami recyklingu są idealnie dopasowane, można osiągnąć wzrost wydajności i optymalizację jakości. Funkcjonująca gospodarka o obiegu zamkniętym jest możliwa tylko poprzez połączenie gospodarki odpadami z recyklingiem” – przekonuje Michael Lackner, dyrektor zarządzający Lindner. „Naszym wspólnym celem jest oczywiście ustanowienie nowych standardów branżowych” – dodaje Lackner.

Optymalizacja procesów recyklingu

Założenie BLUEONE Solutions wyraźnie stawia na dalszy rozwój recyklingu tworzyw sztucznych. Lindner wnosi swoje doświadczenie w przetwarzaniu strumieni odpadów i wiedzę specjalistyczną w zakresie mycia, a EREMA swoją wiedzę w zakresie wytłaczania i filtrowania. W przyszłości wymiana wiedzy i nowe projekty badawcze pozwolą nie tylko na wykorzystanie synergii, ale przede wszystkim zoptymalizują cały cykl. Funkcjonujący przemysł recyklingowy wymaga skupienia się na całym procesie i łańcuchu wartości, od zbierania i przetwarzania odpadów po recykling i końcowy produkt z tworzywa sztucznego. Dzięki tej fuzji EREMA i Lindner stworzą lepsze ogólne porozumienie, aby wspólnie kształtować niezbędny dalszy rozwój, zwłaszcza w sektorze poliolefin” – wyjaśnia Manfred Hackl, dyrektor generalny Grupy EREMA. Szczegółowo wytłaczarka do recyklingu, system mycia i obsługa materiałów mogą być optymalnie skoordynowane, dzięki czemu można idealnie spełnić standardy jakości i zoptymalizować zużycie energii – dzięki kontroli i monitorowaniu między procesami, wspieranym przez rozwiązania cyfrowe. W przyszłości będziemy oferować optymalnie skoordynowane rozwiązania all-in-one, które umożliwią naszym klientom zakup kompletnego pakietu, idealnie dopasowanego do ich potrzeb”.

Dodaj ofertę pracy