biester
Puls Branży

Czy 2024 przyniesie ożywienie na rynku tworzyw?

Za kilka tygodni skończy się trudny dla europejskiego przemysłu petrochemicznego rok 2023. Czy są szanse na ożywienie w przyszłym roku?

Można spodziewać się wzrostu biznesu tworzyw w 2024. Wynika to głównie z procesu odbudowania zapasów przez przetwórców po trudnym 2023. Jednak trudno dziś przewidzieć, jak silny i trwały będzie ten wzrost. Niewątpliwie jednak, zapasy surowców w magazynach przetwórców są na rekordowo niskim poziomie.

Trzeba jednak mieć świadomość, że światowa gospodarka przemysłowa znajduje się w fazie spowolnienia, któremu tempo nadaje gospodarka chińska. Jeśli Chiny w miarę szybko uporają się ze swoim spowolnieniem koniunktury, to patrząc historycznie na to, co działo się z cyklami makroekonomicznymi, można powiedzieć, że rok 2024 będzie początkiem kolejnego, z biegiem czasu, cyklu wzrostowego. Rok 2024 powinien przynieść pierwsze oznaki ożywienia, mimo to, nie należy popadać w nadmierny optymizm. W przyszłym roku powinna ustabilizować się równowaga pomiędzy globalnym popytem a podażą. Przemysł petrochemiczny będzie starał się otrząsnąć z okresu, gdy na jego ceny wpływała nadwyżka mocy produkcyjnych i powolny wzrost gospodarczy.

Ponowne ożywienie nie będzie szybkie, nie będzie takie samo w przypadku wszystkich produktów, a rok 2024 nadal będzie wyzwaniem – uważają czołowi producenci polimerów. Rok 2024 będzie wyzwaniem zwłaszcza dla europejskiego sektora petrochemicznego, bowiem mimo, iż zużycie tworzyw w UE nie spada, to zdecydowanie rośnie import surowców petrochemicznych spoza UE. Innymi słowy, jeżeli europejscy przetwórcy potrzebują więcej polimerów, importują je spoza UE. Tym samym, spodziewane ożywienie może „ominąć” europejskich producentów petrochemicznych.

Właściwie wszystkie firmy badawcze zwracają uwagę na fakt, iż zapasy znajdują się na rekordowo niskim poziomie, podobnie dostępność wielu grup polimerów. To efekt globalnej niestabilności. W odpowiedzi na zmienność rynku najważniejszym czynnikiem dla przetwórców tworzyw sztucznych jest komunikacja. Prognozowanie i planowanie popytu mają kluczowe znaczenie dla udanego partnerstwa. Jednak zwłaszcza teraz, nie chodzi tylko o patrzenie w lusterko wsteczne i ocenę dotychczasowego zapotrzebowania. Bardzo ważne jest analizowanie i zarządzanie kapitałem obrotowym i rentownością na poziomie przetwórcy. Im lepiej społeczność przetwórców rozumie swoje najbardziej dochodowe biznesy, tym lepiej może zrozumieć, jak chronić łańcuch dostaw i operacje, które je wspierają. W ciągu ostatnich 18–24 miesięcy nastąpiła zmiana paradygmatu dla wszystkich zaangażowanych w ten proces – firmy wróciły do trybu proaktywnego, a nie reaktywnego.

Dodaj ofertę pracy