biester
Puls Branży

LDPE kontynuacja trajektorii wzrostu

LDPE miał niezła dynamikę wzrostu od połowy stycznia 2024. Wydaje się, że w I połowie marca wzrosty cen zostaną podtrzymane.

Wzrosły marcowe kontrakty etylenowe w Europie i Azji. W najbliższym czasie przyniesie to dalszy wzrost presji na wzrost cen LDPE w Europie. Znacząco spada podaż w zakresie szybkich dostaw. Na rynkach spotowych i kontraktowych ceny na marzec rosną obecnie średnio o 50-80 EUR/t.

Wyższe oferty nie cieszą się jednak dużym zainteresowaniem ze strony przetwórców, którzy wykazują niechęć do zawierania transakcji po podwyższonych cenach. Aktywność handlowa na europejskim rynku LDPE spada, w odpowiedzi producenci ograniczają podaż i zawężają księgi zamówień.

Wydaje się, że rynkowe przeciągania liny potrwa jakiś czas, do naruszenia zapasów w magazynach przetwórców, a następnie wyższe ceny zostaną przez rynek zaakceptowane.

Przy okazji informujemy o mocnym wzroście marcowym kontraktów na styren i benzen.

Dodaj ofertę pracy