biester
Puls Branży

Piroliza opon

Neste pomyślnie kończy swój pierwszy cykl przetwarzania oleju pirolitycznego ze zużytych opon. W ramach procesu produkcyjnego Neste wyprodukowała wysokiej jakości surowiec do nowych tworzyw sztucznych i chemikaliów.

Do procesu przetwarzania Neste pozyskała olej pirolityczny pochodzący ze zużytych opon samochodowych od szwedzkiej firmy Enviro Systems. Celem pilotażu Neste była ocena potencjału recyklingu chemicznego wykraczającego poza odpady z tworzyw sztucznych w celu potencjalnego poszerzenia puli strumieni odpadów, które można przetworzyć na produkty wysokiej jakości.

Podobnie jak w przypadku trudnych do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, obecnie duża ilość opon kończy swój cykl życia na wysypiskach lub w spalarniach. Skład opon będący mieszanką kilku materiałów utrudnia ich recykling mechanicznymi metodami. Dlatego istnieje mocny argument za wykorzystaniem recyklingu chemicznego, aby pomóc w utrzymaniu cennych materiałów w obiegu – a szwedzkie Enviro Systems opracowało technologię pirolizy do ekstrakcji sadzy i oleju z opon wycofanych z eksploatacji.

Dodaj ofertę pracy