biester
Wiadomości

Wtryskowe trendy

Portfele zamówień w branży formowania wtryskowego są dobrze wypełnione – w szczególności przemysł opakowaniowy i motoryzacyjny zaskakują wysokim popytem. Głównym trendem są zrównoważone części formowane wtryskowo, podobnie jak szeroko zakrojona cyfryzacja przemysłu. W tym artykule ilustrujemy trendy 2023 roku dla sektora formowania wtryskowego.

Formowanie wtryskowe jest stosowane od dziesięcioleci, ale to nie znaczy, że nie rozwija się jako branża z ewoluującą technologią. Istnieje wiele małych innowacji, które wywarły duży wpływ na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów operacyjnych.

Trend 1: Zoptymalizowana produkcja narzędzi dzięki wydajnemu oprogramowaniu symulacyjnemu

Brak narzędzia – brak formowania wtryskowego: ten fakt oczywiście nie ulegnie zmianie w 2023 r. Produkcja narzędzi jest jednak nadal jednym z największych czynników kosztotwórczych w formowaniu wtryskowym – czasami opracowywanie nowych form, ich produkcja i niezbędne optymalizacje w trakcie produkcji seryjnej znacznie zawężają marginesy projektu. Dzięki nowemu, innowacyjnemu oprogramowaniu symulacyjnemu narzędzia można optymalizować jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Oprogramowanie umożliwia również dostarczanie szczegółowych informacji o parametrach procesu, takich jak czasy napełniania, zachowanie płynięcia tworzyw w narzędziu czy temperatury. W połączeniu ze wspomaganymi komputerowo analizami komponentów możliwa jest zatem precyzyjna ocena gotowości do produkcji seryjnej części formowanych wtryskowo.

Trend 2: Zmniejszenie ciężaru komponentów

Więcej

Dodaj ofertę pracy