biester
Puls Branży

Pierwsze upadłości w grupie Boryszew

Spółki pośrednio zależne od Boryszewa, Boryszew Oberflächentechnik Deutschland oraz Boryszew Formenbau Deutschland złożyły do właściwych sądów wnioski w sprawie ogłoszenia upadłości.

Wnioski dotyczą upadłości pod zarządem własnym realizowanej zgodnie z niemieckim prawem upadłościowym. Boryszew informował wcześniej, że na podjęcie takiej decyzji wpływ miała pogarszająca się sytuacja w zakresie pozyskiwania nowych zamówień od głównych klientów, jak również niższa od oczekiwanej realizacja umów, co spowodowało znaczący spadek sprzedaży. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na sytuację tych firm są wysokie koszty stałe w szczególności koszty wynagrodzeń, energii i surowców.

O kłopotach Boryszewa pisaliśmy tutaj

Działalność obu podmiotów obejmuje produkcję galwanizowanych elementów plastikowych, wykorzystanych do wyposażenia samochodów oraz produkcję form wtryskowych, w związku z którą wskazane podmioty wygenerowały w 2023 roku łącznie ok. 93,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (w 2022 roku 84,1 mln zł). Działalność obu spółek, na poziomie EBITDA w 2023 wygenerowała stratę w wysokości 24,7 mln zł (dane wstępne niebadane), natomiast za 2022 rok strata wyniosła 24,1 mln zł.

Dodaj ofertę pracy