KGL_new
Puls Branży

Recykling powlekanych kartonów po napojach

Dzięki wspólnej, wynoszącej ok. 29 mln. EUR inwestycji firm Tetra Pak i Stora Enso w Polsce rozpoczyna działanie nowa linia do recyklingu kartonów po napojach. Pozwoli ona potroić moce przerobowe recyklingu wspomnianych opakowań w kraju z 25 tys. do 75 tys. ton w skali roku. Zapewni możliwość przyjęcia całego wolumenu kartonów po napojach sprzedawanych w Polsce, a także dodatkowych wolumenów z sąsiednich krajów, w tym Czech, Węgier, Słowacji, Łotwy, Estonii i Litwy.

Nowoczesna linia recykligowa w zakładzie produkcyjnym Stora Enso w Ostrołęce prowadzi wyłącznie rozdział materiałów z kartonów po napojach i oddziela włókna od polimerów i aluminium. Włókna są następnie poddawane recyklingowi na materiały tekturowe, co skutecznie przyczynia się do zamknięcia obiegu poprzez przekształcanie zużytych opakowań papierowych w nowe materiały opakowaniowe powstające z odzyskanego surowca. Zakres działań nowego zakładu został poszerzony dzięki udziałowi czeskiej spółki Plastigram Industries, która wspólnie z Tetra Pak wprowadza na skalę przemysłową rozwiązanie służące do przekształcania frakcji polyAl[1] w nowe produkty.

 

Od kilkudziesięciu lat pracujemy nad zwiększeniem mocy przerobowych recyklingu kartonów po napojach, inwestując w nowy sprzęt i zakłady wspólnie z podmiotami zajmującymi się recyklingiem, dostawcami technologii i innymi partnerami, komentuje Lars Holmquist, EVP Sustainability & Communications w Tetra Pak. W 2022 roku firma Tetra Pak przeznaczyła na projekty zbiórki i recyklingu odpadów na całym świecie prawie 30 mln EUR[2], a w kolejnych latach planuje zwiększyć tę kwotę i inwestować nawet 40 mln EUR rocznie. W ramach Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) wspieramy dążenie branży do tego, aby do 2030 roku zwiększyć unijny wskaźnik zbiórki kartonów po napojach do recyklingu do 90% i wskaźnik recyklingu do 70%. Z radością stwierdzam, że nasza współpraca ze spółką Stora Enso przekłada się na otwarcie jednego z największych ośrodków recyklingu kartonów po napojach w Europie i przyczynia się do osiągnięcia tego celu. Jest to także doskonały przykład na to, że działania systemowe i partnerstwa pomagają w zatrzymaniu w obiegu wysokiej jakości materiałów odnawialnych, takich jak włókna papieru z kartonów po żywności płynnej.

 

Cieszymy się, widząc rezultaty naszej bliskiej współpracy z firmą Tetra Pak, której działalność – podobnie jak Stora Enso – opiera się na opracowywaniu zrównoważonych rozwiązań. Nowoczesna linia stanowi istotny wkład w europejskie moce przerobowe recyklingu i kolejny krok w drodze do obiegu zamkniętego opakowań konsumenckich. Oprócz poszerzenia dotychczasowego zakresu działalności naszego zakładu produkcyjnego w Polsce, uruchomiona linia pozwoli znacząco zbliżyć się do osiągnięcia celów dotyczących recyklingu i ograniczenia ilości odpadów określonych w unijnym projekcie rozporządzenia dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych, mówi Hannu Kasurinen, EVP Packaging Materials w Stora Enso.

 

Nowa linia ma przyspieszyć recykling kartonów po napojach w całej Europie Środkowej i Wschodniej i sygnalizuje gotowość branży do wspierania realizacji celów dotyczących obiegu zamkniętego określonych w unijnym projekcie rozporządzenia dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR), a także podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywa recykling w zielonej transformacji w sektorze opakowań żywności. Branża zainwestowała już około 200 mln EUR w zwiększenie mocy przerobowych recyklingu kartonów po napojach w UE i planuje zainwestować dodatkowe 120 mln EUR do 2027 r.[3].

 

[1] Składowa niewłóknista opakowań kartonowych jest określana mianem „polyAl” oznaczającym warstwy poliolefin i aluminium, które służą jako bariera dla tlenu i wilgoci oraz chronią żywność opakowaną w aseptyczne opakowania kartonowe.

[2] Zarówno koszty operacyjne, jak i nakłady inwestycyjne.

Dodaj ofertę pracy