mey
Puls Branży

Zamknięcia do żywności i napojów z monoPP

Nextek współpracuje z belgijską firmą MCC Label, aby rozwiązać problem zanieczyszczenia aluminium w opakowaniach do żywności i napojów. Firmy zastąpią tradycyjne wieczka aluminiowe rozwiązaniem z monomateriału PP o nazwie SealPPeel, które nie wymaga lakieru. Projekt ułatwia procesy sortowania i recyklingu oraz zapewnia nowy wizualizację.

Problem związany z aluminiowym wieczkiem na opakowaniach takich jak pojemniki na jogurt ma dwojaki charakter. „Po pierwsze, bardzo często aluminiowa uszczelka jest nadal przymocowana do plastikowego pojemnika lub jeśli aluminiowa uszczelka została zerwana, na krawędzi uszczelki nadal mogą znajdować się resztki cząstek aluminium. Pozostałości aluminium komplikują proces sortowania, ponieważ pozostałości wpływają na separator prądu wirowego i sygnał spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR)”, mówi Stijn Quintyn, menedżer ds. rozwoju biznesu w MCC Label.

Z tego powodu wiele cennych pojemników PP nadających się do recyklingu trafia do strumienia odpadów zmieszanych, gdzie są spalane lub składowane na wysypiskach zamiast poddawane recyklingowi.

Dzięki zastosowaniu pełnych opakowań mono PP, takich jak połączenie pojemnika PP z SealPPeel, uzyskuje się o 14% wyższą wydajność w fazie sortowania – wyjaśnia.

Po drugie, jeśli pozostałości aluminium przejdą przez NIR, będą miały szkodliwy wpływ zarówno na infrastrukturę recyklingu (zatykanie filtrów stopu), jak i potencjalnie na jakość rPP. Podsumowując, monomateriał przynosi korzyści zarówno w procesie sortowania, jak i recyklingu” – twierdzi Quintyn.

Aby rozwiązać problem pozostałości aluminium, firma MCC Label zwróciła się do specjalisty ds. rPP firmy Nextek i opracowała rozwiązanie w zakresie zgrzewalnych pokryw z PP, które nie wymaga żadnego lakieru zgrzewalnego.

„Optymalizuje to zarówno możliwość sortowania, jak i możliwość recyklingu, a także zapewnia konsumentom zoptymalizowane doświadczenia i doskonałą jakość grafiki dla marek” – kontynuuje Quintyn.

Podczas wielu spotkań uznano, że wyzwanie związane z pozostałościami aluminium stanowi jedną z kluczowych przeszkód na drodze do uproszczenia recyklingu i zamknięcia obiegu rPP dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

Edward Kosior, założyciel i dyrektor generalny Nextek, mówi nam, że postrzega SealPPeel jako „idealne rozwiązanie problemu, jakie stanowią aluminiowe pokrywki”.

„Podczas jednej z zeszłorocznyh prób czespół znalazł fragmenty folii aluminiowej obecne w skądinąd czystych recyklatach rPP. Dalsze badania wykazały, że nawet najmniejsze pozostałości folii, np. pojemników po jogurtach, zakłócały filtrację recyklatów w stanie stopionym, blokując filtry stopu, co skutecznie zatrzymywało proces recyklingu przez wytłaczanie” – wyjaśnia.

„To podkreśla potrzebę przeglądu kluczowych elementów wytycznych dotyczących projektowania opakowań. Nextloopp skupiał się na klejach, tuszach i pigmentach, ale próby wykazały kolejny problem z foliowymi wieczkami”.

Kosior twierdzi, że rozwiązanie SealPPeel rozwiązuje trzy główne problemy w jednym kroku — wykonanie całego pojemnika i pokrywki z monoPP znacznie ułatwia recykling, zwiększa wydajność, a efekt wizualny opakowania wygląda jeszcze bardziej spójnie i efektownie.

Dodaj ofertę pracy